โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสองพี่น้อง เลขที่ 61 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

เข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ ( Open House) “ชงโควิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา

บทความล่าสุด