โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสองพี่น้อง เลขที่ 61 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

สื่อสาร อธิบายและศึกษาว่าทำไมพ่อแม่ยังควรติดต่อกับลูกแม้ลูกมีครอบครัว

สื่อสาร

สื่อสาร สังคมคงต้องช่วยทั้งครอบครัวและโรงเรียนที่ขาดความสามารถจะช่วยให้เด็กลุกขึ้น ให้สามารถเป็นตัวรับเด็กก่อนจะตกถึงพื้นและช่วยผลักกลับขึ้นมาให้เขายืนได้ต่อไปถ้าเขาล้มอีก ประสบการณ์ที่เขาได้จากความสามารถด้านจิตใจ ที่เคยล้มแล้วลุกจะทำให้เขาล้มยากขึ้น หรือถึงล้มก็ลุกขึ้นได้โดยเร็ว มาร่วมติดตามทักษะล้มแล้วลุกสำหรับเด็กในทศวรรษนี้

อยากให้ทุกท่านติดตามต่อว่าความสามารถทางจิตใจที่เราต้องช่วยให้เด็กที่เป็นตุ๊กตาล้มลุก ล้มแล้วลุกได้แข็งแรงเพื่อเดินต่อไป ไม่กลายเป็นคนที่ก่อปัญหาใหม่ จนกลายเป็นลูกโซ่ของปัญหา เด็กและครอบครัวที่ดูเหมือนตลอดปีที่ผ่านมาจะมีแต่เหตุการณ์ที่รุนแรงในครอบครัวและสังคมอย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านจิตใจที่ต้องมีเพื่อช่วยประคับประคองจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ ได้แก่ ความนับถือตนเอง เป็นความเชื่อมั่นใจตัวเองที่เกิดจากการได้รับการยอมรับจากครอบครัว

รู้สึกได้ถึงความรักจากพ่อแม่หรือคนที่มีความสำคัญในชีวิต แม้ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน เด็กยังสามารถรับรู้ได้ถึงความรักและเชื่อมโยงตนเองกับพ่อแม่ได้ พ่อและแม่ควร สื่อสาร กับลูกต่อเนื่อง แม้จะแยกทางกันแล้ว หากใครช่วยอุปการะเด็กที่พ่อแม่แยกทางกัน การสื่อสารกับเด็กเป็นระยะเพื่อให้เขามั่นใจว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้สามารถมีกิจกรรมตามความสนใจ

สื่อสาร

รวมทั้งสนับสนุนอย่างพอเหมาะในการดำเนินชีวิต ได้รับความชื่นชมส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย จะมีความมั่นคงและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ล้มแล้วจะมีพลังใจ จากภายในตัวเอง เชื่อว่าตนเองสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ทักษะทางสังคมในที่นี้หมายถึง ความสามารถที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวเองได้

ไม่ใช่แค่การกล้าแสดงออก พูดเก่ง นำเสนองานเก่ง แต่แทบไม่มีเพื่อนที่คบหากัน เด็กต้องการประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มตามความสนใจ ตามวัยเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่น แทนการหาคำตอบให้ทุกเรื่อง ไม่ปกป้องลูกจากโอกาสที่จะมีประสบการณ์ตามวัย หรือเอาแต่บ่น

ตั้งคำถามทำไมทำอย่างนั้น ทำไมไม่ทำอย่างนี้ แทนที่จะเอาแต่บ่นควรมาคุยกันว่า จะทำอย่างไร มีทางเลือกในการจัดการกับปัญหาอย่างไรบ้าง อะไรที่ลูกต้องทำด้วยตัวเอง และยอมรับว่าอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ล้มได้ ล้มแล้วจะทำอย่างไร ให้กำลังใจให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหาทางสังคมเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับเด็กในทศวรรษนี้เป็นอย่างยิ่ง มีความคิดมุมมองที่เป็นบวก หมายถึง ความเป็นเหตุเป็นผล สามารถมองเห็นด้านที่ดีกว่า

แต่ก็มีความยอมรับในความเป็นจริง การคุยกันเป็นทางเลือกที่ช่วยพัฒนาทักษะความคิดแบบนี้ให้กับเด็กได้มาก รวมทั้งการเป็นต้นแบบในการคุยกันด้วยความมีเหตุผล เด็กทุกช่วงวัยต้องการการให้เหตุผล ยอมรับตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เด็กอาจรู้สึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าเขาโชคร้าย เช่น ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ด้วยกัน เขาคงไม่ต้องถูกส่งมาอยู่กับป้า การเปิดใจคุยและยอมรับในความรู้สึกผิดหวังของเด็ก จะช่วยให้เด็กเริ่มมองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองด้วยมุมมองใหม่

ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หาทางเลือกอื่นในการเติมความรู้สึกให้ตนเอง แทนการยอมแพ้ รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ตนเองสามารถจะทำให้ดีขึ้นได้ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เขาจะเดินผ่านไป โดยยังคงมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังว่า ตนเองสามารถก้าวไปที่จุดที่เขาคิดว่าดีกว่าที่เป็นอยู่ลงมือทำสิ่งที่คิด เด็กที่ผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดี มักมีความกลัวว่าตนเองจะทำอะไรไม่สำเร็จ เด็กจึงมักปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆ และมีปัญหาสะสมมากขึ้นจนลุกไม่ไหว

ความยากอยู่ที่การช่วยให้เขาเริ่มคิดถึงเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งผู้ใหญ่ต้องเปิดใจรับเป้าหมายสำหรับเด็กที่ไม่มีความสามารถแสดงออกมากนัก แต่ยังคงมีสิ่งที่เขาใฝ่ฝัน จะทำให้สำเร็จให้ได้ ช่วยกันออกแบบวางแผนการ จะไปให้ถึงสิ่งที่ต้องการ กระตุ้นให้เริ่มลงมือ และมีวินัยในตัวเองที่จะดึงความสนใจอยู่ที่เป้าหมาย ระหว่างทางเด็กมักท้อ ทำท่าจะล้มลงอีกหรือยอมแพ้ แรงสนับสนุนที่คอยฉุดดึงมีความหมายกับเด็กกลุ่มนี้ ถ้าคนใกล้ตัวก็ยอมแพ้

คิดว่าเด็กไม่เอาไหน ก็คงล้มไม่เป็นท่า ความอดทนของผู้ใหญ่ที่พยายามกระตุ้นให้เขากลับมาที่จุดที่ตนเองสนใจ เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ต้องมีความอดทน ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แต่เมื่อเขาสามารถลงมือทำอะไรที่มีความสำเร็จ เขาจะมีบทเรียนที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นปัญหาที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ร่วมกัน อย่าพยายามอยู่อย่างสงบบนพื้นฐานของหลักการปรองดองและการประนีประนอม

หาไม่เจอว่าใครถูกใครผิด แก้ปัญหาร่วมกันและสะสมสิ่งดีๆจากการแต่งงานของเรา มีคนมากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรัก นอกเหนือจากคนสองคนที่มีความรักและต้องการอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพ่อตา แม่ยาย พ่อผัว แม่ผัว ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะเข้ากับพ่อตาได้ดีกว่าแม่ยาย ส่วนลูกเขยก็พูดยาก พ่อตาหรือแม่ยายที่เหมาะสมกว่า ตามทฤษฎีแล้ว ถ้าลูกเขยกับแม่ยายเป็นเพศตรงข้ามกันก็จะเข้ากันได้ดีกว่า

แต่ในความเป็นจริงจะเห็นได้ว่า ลูกเขยหลายคนเข้ากับพ่อตาได้ดีกว่าแม่ยาย คุณต้องการที่จะลองดูว่ามีความแตกต่างระหว่างแม่สามีและลูกเขยหรือไม่ ในขั้นต้นสิ่งนี้อาจขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกเขยเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ แต่แม่สามีหัวโบราณแบบนี้แม่สามีต้องพยายามคุมลูกเขยแทนลูกสาว กลัวว่าลูกสาวจะถูกลูกเขยทุบตี ใครๆก็รู้ว่าผู้ชายควบคุมยาก

ในกรณีนี้จึงถือได้ว่าเป็นการทะเลาะกันเป็นประจำระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้ อีกทั้งพ่อตาและภรรยาได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย แต่ถ้าถามว่าจะแก้ไขอย่างไร ตอบตรงๆว่าแก้ไขยาก เพราะหลายกรณีแม้จะแยกบ้าน แม่สามีที่รักยังตามรังควานเขาอยู่ทุกวัน ถามว่าใครถูก ใครผิด ก็จะไม่มีปัญหาถ้าไม่ร่วมกันแก้ไข พวกเขาสามารถเขียนตอนจบได้ในอนาคต

แม่สามีอาจไม่เข้าใจว่าแม่สามีผมบลอนด์ทำร้ายพ่อตาของเธอเพราะอายุที่ต่างกันของลูกชาย สถานการณ์นี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อลูกเขยและพ่อตาอยู่ร่วมกัน ในกรณีนี้ลูกเขยจะพยายามช่วยพ่อตาด้วย บางครั้งส่งผลให้แม่สามีสุดที่รักยอมรับมากขึ้น แทนที่จะมีการแยกเป็นสองกลุ่มชายหญิงแน่นอนว่ายังมีช่องว่างระหว่างวัยของแม่ผัวกับลูกสะใภ้ที่ต่างคนต่างอยู่ คิดต่างเพราะอยู่กันคนละยุค แทนที่จะพยายามเข้าใจว่าอีกฝ่ายควรเป็นอย่างไร กลับพยายามทำให้อีกฝ่ายเป็นในสิ่งที่อยากเป็น

ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ยังตามประวัติศาสตร์ที่ดำเนินไปในแต่ละยุคสมัยการรันซ้ำเกิดขึ้นถ้าใครคิดว่ามันสามารถแก้ไขได้ด้วยสูตรที่ชนะโปรดแจ้งให้เราทราบ อย่าลืมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และทำเงินได้เยอะๆในอนาคต ถ้าคุณใช้บทคัดย่อเพื่อบอกคุณว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีช่องว่างระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้ แน่นอน เพราะแม่สามีส่วนใหญ่รักลูกเขย เพราะลูกเขยส่วนใหญ่เกรงใจแม่ผัว ไม่นับพวกที่แต่งงานกับแม่ผัว

ดังนั้นนอกจากจะไม่ส่งเสริมแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอีกด้วย แต่ไม่รู้จะโทษอะไรแบบนี้ก็ขออภัยในสิ่งดีๆ ตอนนี้เขากำลังพูดมากขึ้นเรื่อยๆว่ากรรมในยุคดิจิทัลก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน คุณสามารถทำสิ่งที่คล้ายกันได้ไม่ต้องรอชีวิตหลังความตาย ชีวิตนี้กรรมตามทัน ถ้าไม่เชื่อลองดูสิ แต่เมื่อมีช่องว่างระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้ แนะนำว่า ให้ทำใจไว้ก่อนว่ามีปัญหาและหาทางลดช่องว่างลงเพื่อให้ชีวิตครอบครัวสงบสุขได้

อย่าไปกังวลว่าใครจะเปลี่ยนก่อน ใครจะไปรู้ เราเปลี่ยนจากดูแลเขามาดูแลเราก่อนได้ไหม มีน้ำใจต่อกัน รักใคร่กัน หวังให้คนรอบข้างมีความสุข อย่ากลัวที่จะคิดว่าคุณมีความแค้น ความโกรธ และความเกลียดชัง เพราะอีกฝ่ายไม่สามารถทำตามที่เขาต้องการได้ นั่นไม่ใช่ทางออก แต่เป็นการสร้างศัตรูและข่มเหงกัน ชีวิตจะไม่มีความสุข

บทความที่น่าสนใจ : ปีนัง อธิบายและศึกษาว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงชื่นชอบการไปเยือนปีนัง

บทความล่าสุด