โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสองพี่น้อง เลขที่ 61 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

ค่ายลูกเสือโรงเรียนกระบุรี

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนกระบุรี

บทความล่าสุด