โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสองพี่น้อง เลขที่ 61 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 2148221
อนุบาล 3169251
รวม อนุบาล3017472
ประถมศึกษาปีที่ 1179261
ประถมศึกษาปีที่ 21114251
ประถมศึกษาปีที่ 3105151
ประถมศึกษาปีที่ 4113141
ประถมศึกษาปีที่ 5810181
ประถมศึกษาปีที่ 669151
รวมประถม63501136
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด93671608

บทความล่าสุด