โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสองพี่น้อง เลขที่ 61 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด

นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มอบหมายให้นางพยอม ธรรมณี ครูชำนาญการ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บทความล่าสุด